czwartek, 21 marca 2013

Działania SYCHAR na rzecz rodzin w kryzysie

W dniach 15-17 marca 2013 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres Rodziny współorganizowany m.in. przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio. Jako prelegenci wystąpili wybitni i zasłużeni specjaliści zajmujący się problematyką rodzinną, między innymi: Ks. Abp. Henryk Hoser, dr Wanda Półtawska, ks. dr Marek Dziewiecki, dr Jacek Pulikowski, dr Mieczysław Guzewicz. Zaproszono również przedstawicieli naszej Wspólnoty Mirosławę Pakur i Andrzeja Szczepaniaka, którzy wystąpili w 1. dniu Kongresu w panelu "TROSKA O INTEGRALNIE ROZUMIANY ROZWÓJ I ZDROWIE RODZINY". Mówili oni o działaniach SYCHAR na rzecz rodzin w kryzysie. Wszystkie konferencje były nagrywane i są dostępne w wersji video na stronie stowarzyszenia Fides et Ratio: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres.html . Nasze Sycharowskie wystąpienia są na stronie: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres01a.html . Mieliśmy również swoje stoisko na Kongresie: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/stoiska.html .