sobota, 1 listopada 2008

Akt zaangażowania się w apostolstwo i nadzwyczajne walne zebranie STM Sychar

W dniu 26 października 2008 r. podczas Mszy Świętej 16 członków Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar złożyło akt zaangażowania apostolskiego w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Mszy Świętej o godz. 12.00 przewodniczył i homilię wygłosił Przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego - Ks. Zdzisław Słomka SAC. W tym samym dniu odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków STM Sychar. Dokonano zmian w statucie stowarzyszenia w związku z ubieganiem się o nadanie stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego oraz umożliwienia wszystkim członkom stowarzyszenia złożenia uroczystego aktu zaangażowania w ZAK.

poniedziałek, 20 października 2008

Msza św. dziękczynna za powstanie Ruchu Wiernych Serc i za kapłanów

Dnia 18 października 2008 o g. 18, we Wrocławiu, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Opiekunki Małżeństw i Rodzin, odbyła się uroczysta Msza Święta dziękczynna z udziałem Jego Eminencji ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, ojca proboszcza Sanktuarium Marka Augustyna OFMConv, który równocześnie jest kustoszem tej świątyni, oraz zaproszonych gości: duszpasterza rodzin z Zielonej Góry - księdza Dariusza Orłowskiego oraz ojca przeora Marka Grzelczaka OP z Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Matka Boża Gidelska jest Patronką RWS.
Dziękowaliśmy Panu Bogu za powstanie Ruchu Wiernych Serc oraz złożyliśmy również intencję za kapłanów, związanych już z naszym ruchem oraz tych, którzy będą z nim związani w przyszłości.

Rekolekcje w Częstochowie

W dniach 10-12 października 2008 r. odbyły sie rekolekcje WTM Sychar w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Temat rekolekcji: "Kiedy cierpienie staje się łaską".
Zapis audio nauk rekolekcyjnych:
dr Mieczysław Guzewicz "Kiedy cierpienie staje się łaską?" - Część 1 | Część 2

Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia

W poniedziałek 6 października kolejne dwie grupy (9 i 10 osób) rozpoczęly prace według programu "Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia" w osrodku przy Skaryszewskiej. Obecnie w programie bierze udział 5 grup osób.

poniedziałek, 22 września 2008

Spotkanie z ks. dr Romualdem Jaworskim

W niedzielę 21 wrzesnia 2008 r. w Centrum Pomocy Duchowej przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie odbyło się spotkanie z ks. dr Romualdem Jaworskim - autorem tłumaczenia podręcznika "Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia". Przed spotkaniem ks. Romuald odprawił Mszę sw. Nagranie ze spotkania jest do odsłuchania/pobrania pod adresem: "Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia"

środa, 23 lipca 2008

Zniewolenia - wykład Jacka Racięckiego

W niedzielę 20 lipca 2008 r. w Centrum Pomocy Duchowej przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie odbyło się spotkanie z Jackiem Racięckim, który prowadzi grupy realizujące program "Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia". Nagranie ze spotkania jest do odsłuchania/pobrania pod adresem:

niedziela, 13 lipca 2008

Spotkanie w Leśniowie z Arcybiskupem Damianem Zimoniem

W Leśniowie 6 lipca 2008 roku podczas uroczystości odpustowych Matki Boskiej Leśniowskiej, przedstawiciele naszej wspólnoty spotkali się z ks. Arcybiskupem Damianem Zimoniem. Arcybiskupowi przedstawiliśmy charyzmat wspólnoty, oczekiwania wobec Kościoła małżonków sakramentalnych, którzy chcą ratować swoje małżeństwa, którym potrzebna jest opieka duszpasterska i błogosławieństwo Kościoła. Arcybiskup wyraził przychylność wobec ratowania małżeństw i rodzin.

czwartek, 5 czerwca 2008

Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia

Od wtorku 3 czerwca podjęły pracę wg programu "12-kroków" trzy grupy składające się łącznie z 27 osób związanych ze wspólnotą Trudnych Małżeństw Sychar. Program "Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia" jest programem rozwoju duchowego, który jest skierowany do ludzi, którzy w wyniku sytuacji życiowej i swego sposobu zachowania przeżywają różne problemy - w tym małżeńskie. Cotygodniowe - we wtorki i środy - spotkania mają miejsce w Centrum Pomocy Duchowej przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie. Prowadzone są przez Jacka - autora programu emitowanego w "Radiu Józef" w każdą sobotę (22.00 - 24.00) Poradnia uzależnień.

piątek, 30 maja 2008

Ruch Wiernych Serc (RWS)

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 30 maja 2008 roku został powołany do życia przez redakcję dwumiesięcznika "Miłujcie się" Ruch Wiernych Serc. RWS jest oparty na Wspólnocie Trudnych Małżeństw Sychar. Na stronie internetowej czasopisma "Miłujcie się" pojawiła się nowa zakładka: RWS

niedziela, 4 maja 2008

Rekolekcje i Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar w Ciechocinku

W dniach 18-20 kwietnia 2008 r. odbyły sie rekolekcje WTM Sychar w Centrum Duchowości Świętorodzinnej im. ks. J. Berthiera w Ciechocinku. Zapis audio nauk rekolekcyjnych:
"Spotkanie przy studni" - ks. Tomasz Górecki - część 1 | część 2 | Praca w grupach | ks. Zbigniew Dykiel - część 3.
W sobotę 19 kwietnia podczas spotkania rekolekcyjnego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar. Zarząd stowarzyszenia przyjął cztery nowe osoby do grona jego członków.

piątek, 15 lutego 2008

Rekolekcje 18-20 kwietnia 2008 r. w Ciechocinku

Zapraszamy na nasze wspólnotowe rekolekcje do Centrum Duchowości Świętorodzinnej im. ks. J. Berthiera w Ciechocinku 18-20 kwietnia 2008 roku. Więcej informacji...