sobota, 23 października 2010

Spotkanie z Ojcem Adamem Schulzem SJ - rozmowa nt. rozwoju naszej Wspólnoty

W poniedziałek 11 października 2010 r. przedstawiciele Wspólnoty - Andrzej Szczepaniak i Barbara Zientek spotkali się z Ojcem Adamem Schulzem SJ, który jest przewodniczącym Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Zostały poruszone następujące sprawy:
1. Ojciec Adam widzi naszą Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR jako ruch katolików, który ożywia Kościół i żeby nie gasić ducha, troszczy się o to, aby struktura charyzmatyczna nie przekształciła się w strukturę instytucjonalną. Aby przy zachowaniu minimum instytucjonalnych form było jak najwięcej modlitwy i apostolstwa - głębszej więzi z Bogiem, gdyż ta świadczy o sile, dynamice i rozwoju ruchu. Podkreślał, żeby częściej używać słowa "ruch" zestawiając je z nazwą Wspólnoty tj. częściej mówić "...ruch Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR...".
2. Na obecnym etapie rozwoju Wspólnoty ważne jest uzyskanie pisemnego błogosławieństwa i pozwolenia na działalność w poszczególnych diecezjach, które wydaje ksiądz biskup danej diecezji - tak jak to ma już miejsce w diecezji warszawsko-praskiej. Ważne jest to, aby prośby były skierowane na piśmie i na piśmie była odpowiedź, którą można byłoby potem pokazać księdzu proboszczowi.
3. Kolejnym krokiem jest włączenie się do Diecezjalnej Rady Ruchów Katolickich w danej diecezji, jeśli tam takowa istnieje. Ten punkt jest o tyle ważny, że otwiera dużo możliwości na współdziałanie z innymi ruchami i wspólnotami.
4. Powinniśmy po pewnym czasie postarać się (np. po roku od uzyskania pisemnego błogosławieństwa i pozwolenia na działalność) o Opiekuna Duchowego dla Wspólnoty na szczeblu diecezji, tam gdzie już istnieją Ogniska Sycharowskie, który będzie czuwał nad tym, czy działalność jest zgodna z nauczaniem Kościoła, a także po to, by zachowana była łączność księdza biskupa ze wspólnotą - osoba do kontaktu z księdzem biskupem i wspólnotą.

Rekolekcje WTM SYCHAR - Kraków-Łagiewniki, 8-10.10.2010

W dniach 8-10 października 2010 roku odbyły się rekolekcje WTM SYCHAR w Łagiewnikach. Konferencje wygłosiła Krystyna Sobczyk ze wspólnoty Odnowy w Duchu Św. "Nowe Jeruzalem". Opiekę duchową sprawował Ojciec Andrzej Migacz SJ. W rekolekcjach wzięło udział ok. 100 osób.

piątek, 15 października 2010

Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Bydgoszczy

W dniu 10 października 2010 roku odbyło się otwarcie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR u Ojców Jezuitów w Bydgoszczy.
Otwarcie OWMM w Bydgoszczy >>>

Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Szczecinie

W dniu 1 października 2010 roku odbyło się otwarcie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR u Ojców Dominikanów w Szczecinie.
Otwarcie OWMM w Szczecinie >>>