sobota, 14 lutego 2009

Zatwierdzenie zmian w statucie i uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

w dniu 26 stycznia 2009 roku sąd zatwierdził zmiany w statucie naszego stowarzyszenia i przyznał nam status organizacji pożytku publicznego.